Dětské zboží a hračky do vody, na zahradu, a do sněhu - hastrmanek.cz
Obchodní podmínky

Datum přidání 30.05 2007

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím v rámci provozování internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Hastrmanek.cz, jehož provozovatelem je společnost Ilona Kotková, Na Mýtince 252, Říčany, 251 01, IČ 71674373, dále jen prodávající. Kupujícím je každý kdo odeslal objednávku prostřednictvím tohoto
internetového obchodu.

Objednávky

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.hastrmanek.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Tato zaslaná objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena dodáním a převzetím objednaného zboží kupujícím. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce jako dodací adresa. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné emailové objednávky v rámci internetového obchodu Hastrmanek.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Dodací lhůta

Prodávající odešle zboží zákazníkovi zpravidla do 8 pracovních dnů od objednávky. Prodávající má právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že zboží není skladem. O případné delší dodací lhůtě nebo nemožnosti dodat zboží bude kupující neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.

Záruční lhůta

Na prodávané produkty je poskytována zákonem stanovená záruční lhůta 2 roky. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí vámi zakoupeného zboží. Nezapomeňte si prosím uchovat kromě faktury i dodací list. Pokud je zboží v opravně, prodlužuje se vám automaticky o tuto dobu záruční lhůta.

Odstoupení od kupní smlouvy za strany kupujícího (vrácení zboží)

Kupující má právo odstoupit od objednávky (návrhu kupní smlouvy) do 4 hodin od objednání a to bez jakéhokoliv postihu.Kupující má právo podle § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku č.89/2012, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. 

1.. Vyplňte tento formulář a odešlete jej poštou na adresu Ilona Kotková - Hastrmanek.cz, Na Mýtince 252, 251 01 Říčany nebo emailem na info@hastrmanek.cz 

2.. Zboží doručte na naši adresu. 

3.. Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato, doporučujeme Vám zboží pojistit. 

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Reklamace

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím při převzetí prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo e-mailem a to do 3 od převzetí zboží. V oznámení o reklamaci musí být uveden podrobný popis závady. Adresa a kontakty pro reklamace jsou shodné s adresou a kontakty uvedenými na těchto internetových stránkách. V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal. Do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu, v případě potřeby reklamace kupující zašle předmět reklamace pojištěnou poštovní průvodkou.V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu Hastrmanek.cz, společnost Ilona Kotková prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré poskytnuté osobní nebo firemní údaje, které zákazníci poskytnou v průběhu využívání internetového obchodu jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Zákazník současně s odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas ke zpracování údajů v nezbytném rozsahu. Prodávající se zavazuje, že údaje neposkytne třetím osobám ani je jinak nezneužije. Zákazník má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo zákazníka.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. 

Chyby a omyly v textech u produktů jsou vyhrazeny!! 

Obrázky jsou pouze informativního charakteru, některé fotografie produktů mohou obsahovat dekorativní předměty, které nemusí být součástí dodávky!!

 

« zpět na seznam článků


Kategorie | Výrobce

Píšeme pro Vás

Možnosti plateb

Převodem

Dobírkou

Hotově

Novinky

23.11 2014

Připravili jsme pro Vás skvělé tipy na vánoční dárky se slevou 5 - 50%

  více info

07.11 2013

Rodinku hraček Fatra nově rozšířili koník a prasátko.

  více info

09.11 2012

Dětské boby a sáně renomované značky KHW

  více info

03.11 2012

Naskladnili jsme pro Vás dětské boby s volantem od firem KHW a AlpenGaudi.

  více info

17.10 2012

Nafukovací hračky Fatra získaly ocenění SPRÁVNÁ HRAČKA - VYBRÁNO ODBORNÍKY.

  více info
> REIKI a Tarot < | > 5 BODY FIT < | > Onlineshopy.cz < | > Shopy.cz < | >Mladší o pár let< | > Toplink< | > CenyZboží.czi<

Dětská hřiště Jungle Gym Chorvatsko, Chorvatsko apartmány Dětský nábytek Intena Dětské pokoje Firmy